Welkom bij Tandartsenpraktijk Oosterbeek

De praktijk die professionaliteit hand in hand laat gaan met persoonlijke aandacht voor de patiënt.

 

Bij spoedgevallen kunt u onze waarnemer bellen, zie het Tabblad "Spoed".

 

 

Wij nemen nog patiënten aan uit Oosterbeek/ Arnhem en omgeving.

Onder het kopje "Over ons" leest u meer over onze praktijk en over ons team.

U kunt alvast bij ons binnenkijken!

 

 

 

 

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich in 2016 laten visiteren. Dit is gebeurt via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;

  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;

  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg