Huisregels

Wij bieden u:

 • Openingstijden van maandag t/m donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur (lunchpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur)
  Op vrijdag van 08.00 uur tot 15.30 uur (telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur)
 • Duidelijke afspraakplanning met zo kort mogelijke wachttijden.
 • Oproep voor uw controle via e-mail.
 • Geprotocolleerde behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Behandelingen vinden plaats met de modernste apparatuur en de beste materialen.
 • Hoog opgeleide tandartsen en medewerkers.
 • Klant-tevredenheidsonderzoek om zodoende de service te kunnen blijven verbeteren.
 • Facturen worden door ons rechtstreeks ingediend bij factoringbedrijf Infomedics. U kunt met hen in contact treden wanneer u vragen hebt m.b.t. uw rekening.
 • Wij kunnen voorafgaande aan een behandeling een begroting voor u opstellen, zodat u op de hoogte bent van de verrichtingen en kosten.

Wij vragen van u:

 • Vijf minuten voor de afgesproken behandeltijd aanwezig te zijn in de praktijk.
 • Uw afspraak na te komen of tijdig, uiterlijk 48 uur van te voren, te annuleren. Wanneer u uw afspraak niet bent nagekomen of op het laatste moment hebt afgezegd, dan kan het zijn dat wij kosten in rekening brengen voor de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en het tandheelkundig team. Herhaling leidt tot uitschrijving.
 • Wijzigingen in uw persoons- en adresgegevens tijdig aan ons door te geven: info@tandartsenpraktijkoosterbeek.nl
 • Legitimatiebewijs (ID) met daarop burgerservicenummer (BSN) is verplicht ter verificatie bij uw eerste bezoek.
 • Uw zorgverzekeringsbewijs eenmalig te overhandigen ter verificatie t.b.v. het factureringsbedrijf.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins wordt niet getolereerd.