Betalen en tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De overheid heeft bepaald dat tandartsen niet hun eigen tarieven mogen bepalen. 

Wij kunnen voorafgaand aan een behandeling een begroting voor u opstellen, zodat u op de hoogte bent van de verrichtingen en kosten. 

De tarieven zeggen niets over de mate van vergoeding door uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan welk deel van de kosten wordt vergoed.

In de tarievenlijst  kunt u bekijken wat dit voor u betekent. Voor vragen of informatie omtrent de tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Facturatie

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar ZorgvergelijkerIndepender of Poliswijzer.

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Bekijk de betalingsvoorwaarden.

Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.infomedics.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics (tel. 036-203 1900) of een mail sturen aan: rekening@infomedics.nl.

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Voor de betalingsvoorwaarden die Infomedics heeft opgesteld klikt u hier.